Derde Twinningfaciliteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft na een positieve evaluatie van de tweede twinningfaciliteit Suriname Nederland, besloten tot een derde twinningfaciiliteit voor de periode 2017 - 2020. Hiervoor is wederom een totaalbudget van 6,5 mln euro beschikbaar gesteld.

Op korte termijn zal het ministerie partijen oproepen om een voorstel in te dienen voor het beheer van de faciliteit. UTSN (het samenwerkingsverband tussen Berenschot in Nederland en Nikos in Suriname) zal hierin participeren en een beheervoorstel indienen bij het ministerie. Als het ministerie besluit om het beheer opnieuw in onze handen te leggen, zullen wij dat op deze website publiceren. Dan volgt ook weer informatie over de wijze waarop voorstellen voor twinningprojecten kunnen worden ingediend door twinningpartners en wanneer het loket daarvoor geopend wordt.

Helaas is nu nog niet precies aan te geven op welke termijn dat helder zal zijn. Wij zijn daarvoor afhankelijk van het tijdpad dat het ministerie zal hanteren om een besluit te nemen over welke partij de derde twinning zal gaan beheren.