Derde Twinningfaciliteit

Eerste loketronde afgewikkeld

De eerste loketronde van de twinningfaciliteit is nu afgerond en heeft geresulteerd in de toekenning van financiële bijdragen aan 21 projecten, waarvan 14 grote projecten en 7 kleine projecten. Binnenkort zal op deze website een overzicht worden gepubliceerd van de toegekende projecten in de eerste loketronde.

Tweede loketronde in januari 2019 van start

In januari 2019 zal de tweede loketronde van start gaan, waarvoor opnieuw een bedrag van 3 mln. euro beschikbaar is. Ook deze loketronde zal starten met voorlichtingsbijeenkomsten in zowel Nederland als Suriname.

Voorlichtingsbijeenkomsten Nederland

In Nederland zullen twee voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op 23 en 24 januari, beiden om 10.00 uur in het kantoor van Berenschot, Europalaan 40 in Utrecht. De bijeenkomsten duren naar verwachting 1,5 uur.

Indien u bij een van deze bijeenkomsten aanwezig wil zijn kunt u zich daarvoor aanmelden via het volgende email-adres: r.born@berenschot.nl. In uw aanmelding graag vermelden op welke dag u aanwezig wil zijn (23 of 24 januari) en met hoeveel personen u wenst te komen.

Voorlichtingsbijeenkomsten Suriname

Ook in Suriname worden twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden plaats op:

- 29 januari, om 9:30 uur, Lallarookh Ballroom (nieuw gebouw), Lallarookhweg, Paramaribo-Zuid

- 30 januari, om 9:30 uur, district Commewijne, Meerzorg. Express Hall, Oost-West verbinding nr 131

Indien u bij één van deze bijeenkomsten in Suriname aanwezig wil zijn kunt u zich daarvoor aanmelden via het volgende email-adres : nikos@sr.net . In uw aanmelding graag vermelden op welke dag (29 of 30 januari) en met hoeveel personen u aanwezig wil zijn.

Ook deze ronde zal de indiening van aanvragen weer volledig digitaal verlopen (via email) en volgens vaste formats (van aanvraagformulieren) die vanaf deze website te downloaden zullen zijn. Deze formats zullen eind januari a.s. op de website worden gepubliceerd. Let op dat u dié formats gebruikt en NIET de formats uit de eerste loketronde. Er kunnen namelijk wellicht nog wat wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van de in de eerste loketronde gebruikte formats.

Tijdpad tweede loketronde

De voorziene tijdlijn voor de tweede loketronde is thans als volgt (onder voorbehoud van evt. wijzigingen):

23 en 24 januari 2019

voorlichting Nederland

week 28 januari - 1 februari 2019

voorlichting Suriname

eind januari 2019

format aanvraagformulier verkort voorstel op UTSN website

15 maart 2019

Deadline indiening verkorte projectvoorstellen

15 maart 2019 - 26 april 2019

beoordeling verkorte projectvoorstellen

week 29 april 2019 - 3 mei 2019

bekendmaking uitslagen verkorte projectvoorstellen

14-juni 2019

Deadline indienen volledige projectvoorstellen

17 juni 2019 - 19 juli 2019

beoordeling volledige projectvoorstellen

eind juli 2019

bekendmaking uitslagen volledige projectvoorstellen