Derde Twinningfaciliteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft na een positieve evaluatie van de tweede twinningfaciliteit Suriname Nederland, besloten tot een derde twinningfaciiliteit voor de periode 2018 - 2021. Hiervoor is wederom een totaalbudget van 6,5 mln euro beschikbaar gesteld.

Na een openbare inschrijving heeft het ministerie opnieuw gekozen voor het in beheer geven van de beschikbare middelen aan UTSN: het samenwerkingsverband tussen Berenschot in Nederland en Nikos in Suriname.

Op deze website zult u in de komende periode informatie aantreffen over de twinningfaciliteit in het algemeen en over de wijze waarop u projectvoorstellen kunt indien in het bijzonder.

Het ministerie heeft voor de 3e twinningfaciliteit gekozen voor de volgende 4 sectoren waarin projecten kunnen worden uitgevoerd:

  1. Onderwijs & Opleiding
  2. Welzijn & Zorg
  3. Taal & Cultuur
  4. Milieu & Ecologie (nieuw)

In deze nieuwe twinningperiode (2018 – 2021) zullen twee loketten worden georganiseerd. De eerste in 2018 en de tweede in 2019.

Elke loketronde wordt voorafgegaan door voorlichtingsbijeenkomsten in zowel Nederland als Suriname. De voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de eerste loketronde hebben inmiddels plaatsgevonden. Alle relevante informatie die tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten in een powerpointpresentatie is verstrekt, is overigens  ook op deze website te vinden, onder de button ''indienen aanvraag'' (zie rode balk bovenaan de homepage). Onder deze button treft u ook alle informatie aan die nodig is om een projectvoorstel bij ons in te dienen.

AANVRAAGFORMULIEREN NU TE DOWNLOADEN ONDER DE BUTTON ''INDIENEN AANVRAAG''