Derde Twinningfaciliteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft na een positieve evaluatie van de tweede twinningfaciliteit Suriname Nederland, besloten tot een derde twinningfaciiliteit voor de periode 2018 - 2021. Hiervoor is wederom een totaalbudget van 6,5 mln euro beschikbaar gesteld.

Na een openbare inschrijving heeft het ministerie opnieuw gekozen voor het in beheer geven van de beschikbare middelen aan UTSN: het samenwerkingsverband tussen Berenschot in Nederland en Nikos in Suriname.

Op deze website zult u in de komende periode informatie aantreffen over de twinningfaciliteit in het algemeen en over de wijze waarop u projectvoorstellen kunt indien in het bijzonder.

Het ministerie heeft voor de 3e twinningfaciliteit gekozen voor de volgende 4 sectoren waarin projecten kunnen worden uitgevoerd:

  1. Onderwijs & Opleiding
  2. Welzijn & Zorg
  3. Taal & Cultuur
  4. Milieu & Ecologie (nieuw)

In deze nieuwe twinningperiode (2018 – 2021) zullen twee loketten worden georganiseerd. De eerste in 2018 en de tweede in 2019.

AANVRAAGFORMULIEREN NU TE DOWNLOADEN ONDER DE BUTTON ''INDIENEN AANVRAAG''

Extra voorlichtingsbijeenkomst in Suriname

Vanwege de grote belangstelling voor de voorlichtingsbijeenkomst in Paramaribo zal UTSN een extra voorlichtingsbijeenkomst in Paramaribo organiseren:

Woensdag 25 april 2018 om 10:30–13:00 uur v.m.

Locatie: Lalla Rookh Gebouw, conferentie zaal gebouw 1

Adres: Lallarookhweg Paramaribo-Zuid

Inloop: 10.30 uur v.m.

Indien u aan  deze extra bijeenkomst wenst deel te nemen, dient u zich hiervoor aan te melden via het email-adres: nikos@sr.net

Per organisatie maximaal 2 deelnemers

Alle relevante informatie die tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten is/wordt verstrekt, is overigens  ook op deze website gepubliceerd, inclusief alle informatie die nodig is om een projectvoorstel bij ons in te dienen.