Derde Twinningfaciliteit

Tweede loketronde in januari 2019 van start

De tweede loketronde is van start gegaan, waarvoor opnieuw een bedrag van 3 mln. euro beschikbaar is.

Ook deze ronde zal de indiening van aanvragen weer digitaal verlopen (via email) en volgens een vast aanvraag-format die vanaf deze website te downloaden is (zie de tekstbalk bovenaan deze homepage, button ''indienen aanvraag''). Let op dat u dít format gebruikt en NIET het format uit de eerste loketronde.

Tijdpad tweede loketronde

De tijdlijn voor de tweede loketronde is als volgt:

23 en 24 januari 2019

voorlichting Nederland (INMIDDELS AFGEROND)

week 28 januari - 1 februari 2019

voorlichting Suriname (INMIDDELS AFGEROND)

31  januari 2019

format aanvraagformulier verkort voorstel op UTSN website

15 maart 2019

Deadline indiening verkorte projectvoorstellen

15 maart 2019 - 26 april 2019

beoordeling verkorte projectvoorstellen

week 29 april 2019 - 3 mei 2019

bekendmaking uitslagen verkorte projectvoorstellen

14-juni 2019

Deadline indienen volledige projectvoorstellen

17 juni 2019 - 19 juli 2019

beoordeling volledige projectvoorstellen

eind juli 2019

bekendmaking uitslagen volledige projectvoorstellen