Derde Twinningfaciliteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft na een positieve evaluatie van de tweede twinningfaciliteit Suriname Nederland, besloten tot een derde twinningfaciiliteit voor de periode 2018 - 2021. Hiervoor is wederom een totaalbudget van 6,5 mln euro beschikbaar gesteld.

Na een openbare inschrijving heeft het ministerie opnieuw gekozen voor het in beheer geven van de beschikbare middelen aan UTSN: het samenwerkingsverband tussen Berenschot in Nederland en Nikos in Suriname.

Op deze website zult u in de komende periode informatie aantreffen over de twinningfaciliteit in het algemeen en over de wijze waarop u projectvoorstellen kunt indien in het bijzonder.

Het ministerie heeft voor de 3e twinningfaciliteit gekozen voor de volgende 4 sectoren waarin projecten kunnen worden uitgevoerd:

  1. Onderwijs & Opleiding
  2. Welzijn & Zorg
  3. Taal & Cultuur
  4. Milieu & Ecologie (nieuw)

In deze nieuwe twinningperiode (2018 – 2021) zullen twee loketten worden georganiseerd. De eerste in 2018 en de tweede in 2019.

Het loket voor de 1e ronde is inmiddels GESLOTEN. U kunt dus pas weer aanvragen indienen na opening van de tweede loketronde (begin 2019). De precieze datum waarop het loket in 2019 geopend zal zijn is nog niet bekend, maar wordt tijdig op deze website gepubliceerd. Hou daarom deze website regelmatig in de gaten !