Indiening Projectprofiel loketronde 2

Voor het indienen van uw (verkort) projectvoorstel moet u gebruik maken een vast aanvraagformat dat u HIER kunt downloaden. Alleen aanvragen die door middel van dit format worden ingediend zullen door ons in behandeling worden genomen. Aanvragen die níet in dit format worden ingediend worden NIET in behandeling genomen. Voor het opstellen van de projectbegroting (onderdeel C9 van het aanvraagformat) kunt u HIER een document downloaden waarin een nadere toelichting wordt gegeven op welke wijze u die begroting dient op te stellen.

Aanvragen moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 om 13:00 uur ‘s middags Surinaamse tijd / 17:00 uur ’s middags Nederlandse tijd bij UTSN te zijn ingediend.

Het verkort projectvoorstel moet zowel digitaal als in hard copy worden ingediend.

De digitale versie van de aanvraag (in Word, max. 8 MB) zendt u toe naar email-adres:

rzb@berenschot.com

Het adres voor de hard copy is:

UTSN
Albergastraat 44
Paramaribo, Suriname