Indiening Projectprofiel loketronde 1

De indieningsprocedure voor projectvoorstellen vindt plaats in twee stappen:

  1. Een verkort projectprofiel
  2. Een volledige projectvoorstel

In eerste instantie wordt u gevraagd om alleen een verkort projectprofiel in te dienen. Daarvoor dient u gebruik te maken van het format ‘’verkort projectprofiel’’ dat u hier kunt downloaden. Uitsluitend projectvoorstellen die via dit format worden ingediend worden door ons in behandeling genomen.

DOWNLOAD  hier HET FORMAT ‘’VERKORT PROJECTPROFIEL''.

DOWNLOAD  hier DE INSTRUCTIE VOOR DE BEGROTING IN HET PROJECTPROFIEL.

Beoordeling verkorte projectprofielen

Uit de binnenkomende verkorte projectprofielen wordt (op basis van een vastgesteld beoordelingskader) een selectie gemaakt van voorstellen die zullen worden uitgenodigd voor de tweede stap: het maken van een volledig projectvoorstel.

Bij de beoordeling van de verkorte projectvoorstellen worden door de beoordelaars op de verschillende onderdelen van het aanvraagformulier punten toegekend, afhankelijk van de kwaliteit van dat onderdeel in uw aanvraag.

Hieronder volgt een overzicht van de maximaal te behalen scores per onderdeel:

Onderdeel

Maximaal haalbare score

C1. Contextanalyse en doelgroep

20

C2. Consistentie doelstellingen, activiteiten en resultaten

18

C3. Draagvlak

10

C4. Beleidsrelevantie

18

C5. Deskundigheid in Suriname

7

C6. Thematische overeenkomst alle partners en interactie

10

C7. Samenwerkingsverband

12

C8. Duurzaamheid van de activiteiten

5

C9. Begroting

Voor dit onderdeel worden geen punten toegekend

Totaal (maximaal haalbare score)

100

Drempelcriteria en beleidskader

Alvorens een verkort projectvoorstel bij ons in te dienen raden wij u aan om eerst na te gaan of u voldoet aan de drempelcriteria voor indiening van een voorstel. U dient aan álle drempelcriteria te voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage vanuit de twinningfaciliteit. U vindt de drempelcriteria terug op het format voor het verkort projectprofiel.

Ook raden wij u aan om kennis te nemen van het beleidskader voor de twinningfaciliteit, zoals opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Download hier het beleidskader.

Indiening verkorte projectprofielen

Het verkort projectprofiel moet zowel digitaal als in hard copy worden ingediend.

U dient de digitale versie van uw projectprofiel in Word-versie (max. 8 MB) toe te zenden naar het volgende email adres:

rzb@berenschot.com.

Let erop dat u in deel A van de aanvraag de handtekeningen van de daartoe bevoegde functionarissen van alle twinningpartners toevoegt.  Dit mogen gescande handtekeningen zijn.

Het adres voor de hard copy is:

UTSN

Albergastraat 44

Paramaribo, Suriname

Deadline indiening verkorte projectprofielen

De deadline waarvoor de  verkorte projectprofielen door UTSN ontvangen moeten zijn, is:

Vrijdag 1 juni 2018

om 12:00 uur ‘s middags Surinaamse tijd / 17:00 uur ’s middags Nederlandse tijd.

Verkorte projectprofielen die na de deadline worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.