Aanleiding Twinningfaciliteit

Nederland en Suriname delen samen een lange geschiedenis. In 1975 werd Suriname onafhankelijk. De gezamenlijke historie, taal, cultuur en familiebanden hebben geleid tot een bijzondere relatie tussen beide landen.

Aanleiding Twinningfaciliteit

Nederland en Suriname delen samen een lange geschiedenis. In 1975 werd Suriname onafhankelijk. De gezamenlijke historie, taal, cultuur en familiebanden hebben geleid tot een bijzondere relatie tussen beide landen.

Nieuwe manier van samenwerken

In lijn met de nieuwe vorm van samenwerking, heeft de toenmalige Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders, in 2008 de Twinningfaciliteit Suriname Nederland in het leven geroepen. Deze faciliteit had als doel om gezamenlijke activiteiten van Nederlandse en Surinaamse maatschappelijke organisaties te financieren, wanneer deze - door kennisuitwisseling, capaciteitsversterking en institutionele versterking - op een duurzame wijze zouden bijdragen aan een versterking van het maatschappelijk middenveld in Suriname.
De uitvoering, het beheer, van de Twinningfaciliteit was overgedragen aan een onafhankelijke organisatie, de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN). UTSN is in 2008 gestart met de uitvoering van de eerste Twinningfaciliteit voor een periode van 4 jaar (2008-2011). Na een succesvolle eerste termijn is de Twinningfaciliteit in 2013 verlengd voor opnieuw een periode van 4 jaar. Ook deze is inmiddels afgesloten en het resultaat ervan heeft wederom geleid tot een besluit van het ministerie voor een derde termijn (2018 – 2021) van de Twinningfaciliteit.

Resultaat van de eerste en tweede Twinningfaciliteit (2008-2011 en 2013-2016)

Deze eerste Twinningfaciliteit heeft ruim 100 maatschappelijke projecten in Suriname gefinancierd. De eerste faciliteit heeft overwegend positieve resultaten opgeleverd. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken besloot mede daarom om de Twinningfaciliteit met een tweede termijn te verlengen. Voor de tweede Twinningfaciliteit was een budget beschikbaar van € 6,5 miljoen. Vanuit dit budget zijn ca 50 projecten financieel ondersteund die voldeden aan de eisen van het beleidskader.