Wat betekent twinning?

Met de Twinningfaciliteit wordt samenwerking gestimuleerd tussen vergelijkbare organisaties, ofwel spiegelorganisaties. In het Engels wordt hiervoor de term 'twinning’ gebruikt. ‘To twin’ betekent ‘samengaan’. In de twinning-relatie tussen Suriname en Nederland staat de ‘collega-tot-collega’ benadering centraal. Daarbij is er sprake van een horizontale, niet-hiërarchische relatie, waarin elementen als gelijkwaardigheid, wederkerigheid en duurzaamheid belangrijke kenmerken zijn.

De centrale doelstelling van de Twinningfaciliteit 2018–2021 is “het versterken van de sociale banden tussen Nederland en Suriname d.m.v. kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. Door deze interactie kunnen instituties worden ondersteund en de capaciteitsopbouw van het Surinaamse maatschappelijk middenveld worden versterkt”.

In de praktijk betekent het bovenstaande dat de Twinningfacilteit duurzame projecten financieel steunt die gebaseerd zijn op een solide partnerschap tussen een Surinaamse en Nederlandse organisatie, waarbij kennisuitwisseling centraal staat

P1040889