Wat is de Twinningfaciliteit?

Het woord “Twinning” verwijst naar duurzame samenwerking tussen burgers en organisaties in Nederland en Suriname waarbij de Nederlandse (en ook Surinaamse) overheid zoveel mogelijk op de achtergrond blijft.

Na de beëindiging van de omvangrijke bilaterale ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname in 2010, is in 2008 de Twinningfaciliteit Nederland-Suriname in het leven geroepen om een passend instrument aan het veranderde karakter van de bilaterale relatie toe te voegen. Uit het evaluatierapport van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (IOB) blijkt dat deze Twinningfaciliteit een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de uitwisseling van contacten en kennis tussen beide samenlevingen.

In 2013 werd daarom besloten om de Twinningfaciliteit Nederland-Suriname voort te zetten. Hiervoor werd € 6,5 miljoen (ca. 29 miljoen SRD) beschikbaar gesteld voor de periode 2013-2016.

Verschillen tussen de eerst en de tweede Twinningfaciliteit

In vergelijking met de eerste editie van de Twinningfaciliteit werden een aantal zaken aangepast:

  • Penvoerder kon zowel een Nederlandse als een Surinaamse organisatie zijn
  • Om de administratieve belasting voor aanvragers te verlagen werd de aanvraagprocedure opgesplitst in twee fasen: projectprofielen en volledige voorstellen.
  • Projecten moesten gericht zijn op 3 sectoren: Onderwijs & opleiding, Zorg & welzijn en Taal & cultuur.
  • Armoedebestrijding was geen expliciete doelstelling meer

Verschillen tussen de tweede en nieuwe (derde) Twinningfaciliteit

Het belangrijkste verschil tussen de vorige en de nieuwe (derde) Twinningfaciliteit (2018 - 2021) is dat er een vierde sector is toegevoegd aan de drie sectoren uit de tweede Twinningfaciliteit. Naast Onderwijs & opleiding, Zorg & welzijn en Taal & cultuur is nu ook de sector Milieu & Ecologie toegevoegd.

Voor wat voor soort projecten is de Twinningfaciliteit bedoeld?

Per ronde blijft de mogelijkheid bestaan om een aanvraag in te dienen voor een klein of groot project. Voor kleine projecten is de maximale looptijd 1 jaar en bedraagt de maximale UTSN bijdrage € 40.000. Voor grote projecten is de maximale looptijd 2 jaar en is de maximale UTSN bijdrage € 200.000. Het moet daarbij in alle gevallen gaan om niet-commerciele projecten, tussen tenminste één Nederlandse en één Surinaamse organisatie, die tot doel hebben om de sociale banden tussen Nederland en Suriname te versterken d.m.v. kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. Door deze interactie kunnen instituties worden ondersteund en de capaciteitsopbouw van het Surinaamse maatschappelijk middenveld worden versterkt