Wat is de Twinningfaciliteit?

Het woord “Twinning” verwijst naar duurzame samenwerking tussen burgers en organisaties in Nederland en Suriname waarbij de Nederlandse (en ook Surinaamse) overheid zoveel mogelijk op de achtergrond blijft.

Na de beëindiging van de omvangrijke bilaterale ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname in 2010, is in 2008 de Twinningfaciliteit Nederland-Suriname in het leven geroepen om een passend instrument aan het veranderde karakter van de bilaterale relatie toe te voegen. Uit het evaluatierapport van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (IOB) blijkt dat deze Twinningfaciliteit een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de uitwisseling van contacten en kennis tussen beide samenlevingen.

In 2013 werd daarom besloten om de Twinningfaciliteit Nederland-Suriname voort te zetten. Hiervoor werd € 6,5 miljoen (ca. 29 miljoen SRD) beschikbaar gesteld voor de periode 2013-2016.

Verschillen met vorige Twinningfaciliteit

In vergelijking met de eerste editie van de Twinningfaciliteit werden een aantal zaken aangepast:

  • Penvoerder kon zowel een Nederlandse als een Surinaamse organisatie zijn
  • Om de administratieve belasting voor aanvragers te verlagen werd de aanvraagprocedure opgesplitst in twee fasen: projectprofielen en volledige voorstellen.
  • Projecten moesten gericht zijn op 3 sectoren: Onderwijs en opleiding, Zorg en welzijn en Taal en cultuur.
  • Armoedebestrijding was geen expliciete doelstelling meer

Voor wat voor soort projecten was de Twinningfaciliteit bedoeld?

Per ronde bestond de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een klein of groot project. Voor kleine projecten was de maximale looptijd 1 jaar en bedroeg de maximale UTSN bijdrage € 40.000. Voor grote projecten was de maximale looptijd 2 jaar en was de maximale UTSN bijdrage € 200.000.