Spreiding projecten over districten

...

UTSN heeft bij de verdeling van de beschikbare middelen niet alleen gekeken naar de kwaliteit van ingediende projectvoorstellen, maar heeft er ook op gelet dat er een goede spreiding van projecten over alle districten in Suriname is. Via onderstaande link kunt u een overzicht downloaden waarin deze spreiding wordt weergegeven.