Team

UTSN (Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland) is een samenwerkingsverband tussen adviesbureau Berenschot en NIKOS (NGO Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek in Suriname).

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft  besloten het beheer van de Twinningfaciliteit III wederom aan UTSN te gunnen. UTSN beheerde eveneens in de voorgaande periodes 2008-2011 en 2013-2016 de subsidiemiddelen voor de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland.

UTSN is verantwoordelijk voor het rechtmatig en doelmatig beheren van de aan de Twinningfaciliteit ter beschikking gestelde financiële middelen. Elk project dat door UTSN wordt gefinancierd krijgt een eigen monitoringsadviseur toegewezen. Het team van projectadviseurs bestaat uit deskundigen van zowel Berenschot (Nederland) als NIKOS (Suriname).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact Nederland:

Projectdirecteur UTSN: Richard Born - rzb@berenschot.com

Telefoon: +31 6 55364818

Contact Suriname:

Usha Schalkwijk - Doerga – Projectcoördinator - nikos@sr.net

Telefoon: + 597 491467

Nickerie1webRichard