Uitvoering

De Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de beschikbare middelen.

Bij de oprichting van de Twinningfaciliteit in 2008 werd vanuit het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van projecten voor de periode 2008-2011. Wegens een overweldigende belangstelling voor de Twinningfaciliteit, besloot de voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking een half jaar na oprichting van UTSN om het beschikbare budget te verhogen met € 4 miljoen waarmee het totale beschikbare budget kwam te liggen op € 12 miljoen.

Vervolg voor 2013-2016

De Twinningfaciliteit 2008-2011 is geëvalueerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De uitkomsten van deze evaluatie hebben geleid tot een breed draagvlak voor een nieuwe editie van de Twinningfaciliteit voor 2013-2016. Het budget werd in 2013 door het ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld op € 6,5 miljoen. Dit bedrag is in drie loketronden verdeeld over het tijdsvlak 2013-2016.