Digitaal prikbord

Wij bieden u graag de mogelijkheid om een geschikte twinningpartner te vinden voor uw beoogde project. U kunt op deze pagina een verzoek plaatsen voor het vinden van een twinningpartner middels de onderstaande button. In de tekst kunt u de inhoud van uw project beschrijven en aangeven naar wat voor partner u op zoek bent. Vergeet niet na het invullen van de tekstvelden uw bericht in het daarop volgende scherm te "Publiceren" (button onderaan).

Vroegtijdige Signalering en Begeleiding van dyslexie in het Basis Onderwijs van Suriname

Dyslexie is nog teveel een onbegrepen aandoening die niet (op tijd) door ouders en leerkrachten wordt ontdekt.In Nederland/Belgie is ca. 1 op de 10 kinderen dyslectisch. We kunnen er vanuit gaan dat deze cijfers niet veel anders zijn in Suriname.Verandering komt helaas zelden vanzelf tot stand en je hebt trekkers nodig om verandering te brengen; dat willen wij zijn, de direct betrokkenen.

Er is veel leed, frustratie en vernietiging van talent, omdat kinderen met dyslexie niet worden herkend.

De Dyslexie Vereniging Suriname is er voor het behartigen van de belangen van opvoeders die kinderen hebben met dyslexie. Tevens wil zij zich hardmaken om bekendheid te geven omtrent dyslexie;  vooral  voor ouders en leerkrachten. Ook het bevorderen van kennisoverdracht naar de praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en begeleiding van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze is een belangrijke doel van de vereniging. Uiteindelijk streeft de vereniging ernaar om voorwaarden te scheppen, zodat leerlingen met dyslexie toegang hebben tot goed onderwijs op elke reguliere basisschool

Dit wil de vereniging realiseren door:

  • Het verstrekken van informatie, hulp en steun aan de doelgroep.
  • Het onderhouden van contacten en het samenwerken met andere organisaties ,waaronder het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling , zodat de doelstellingen van de vereniging ook ondersteund kunnen worden  door o.a. dit ministerie.
  • Het stimuleren van de totstandkoming en instandhouding van adequate voorzieningen ten behoeve van de doelgroep van de vereniging
  • Het stimuleren van overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs.

Grote leesproblematiek in het surinaamse basisonderwijs heeft een enorme grote impact op de taalontwikkeling van het surinaamse kind.

Wat willen wij: Leerkrachten en zorgteams trainen zodat dyslexie in een vroeg stadium wordt ontdekt en dat de leerkrachten en zorgteams instaat zijn behandelingsplannen op te stellen, uit te voeren en op te volgen (signaleren en begeleiden op de basisscholen).

Hiervoor zijn wij op zoek naar een Nederlandse twinningspartner om samen dit doel te helpen realiseren

dolores.halfhide@yahoo.com

Turnen in Suriname
Jeff Sweet - 29 mei 2018 om 13:37

In het verleden bestonden er 5 – 6 turnclubs in Suriname; dat zijn er nu nog maar 2. Vanwege de economische situatie wordt het steeds moeilijker om de turnsport voor alle kinderen in Suriname toegankelijk te maken. Sporten bij een club wordt steeds meer een luxe. Vroeger hoefde een kind niet perse naar een turnclub, want turnen was een vast onderdeel van de gymles op school. Vanwege het gebrek aan materiaal en kennis is dit grotendeels komen weg te vallen. Met dit project, wordt mede beoogd het turnen tijdens de gymles in haar glorie te herstellen.

Projectdoel: oprichten Turnacademie waar trainers opgeleid kunnen worden.

Beoogd resultaat: goed opgeleide turntrainers, meer turnclubs, geen wachtlijsten voor turners, turnen tijdens de gymles naar een hoger niveau, Surinaamse turners naar internationale wedstrijden.

Wij zijn op zoek naar een turn organisatie in Nederland die hun kennis en kunde met de Surinaamse turnwereld wil delen.

Single SuperMom - Nederland
Single SuperMom - 26 mei 2018 om 22:31

Wij zijn de stichting Single SuperMom. Dit is de grootste landelijk organisatie die door heel Nederland ondersteuning biedt aan alleenstaande moeders. Onze focus ligt bij het op weg helpen naar een economische zelfstandigheid en zelfbeschikking. SingleSuperMom zet zich al acht jaar in voor het welzijn van alleenstaande moeders en hun kinderen.

Dit doen we op verschillende manieren: Het trainen van vrijwilligers, aanbieden van informatie, opzetten van informele netwerken, etc. Daarbij bieden we moeders de mogelijkheid om zich aan ons te verbinden via laagdrempelige kanalen, zoals onze website singlesupermom.com en via onze sociale media. Met alleen al onze Facebookpagina bereiken we meer dan 35.000 moeders! Met onze 240+ bijeenkomsten bereiken we zo een 500 moeders per stad. Tevens kunt u ook op deze link klikken; https://www.youtube.com/watch?v=hdLD0Zrq9bk voor ons impressie filmpje.

Single SuperMom heeft inmiddels een behoorlijke reputatie opgebouwd. Jet Bussemaker, Koningin Máxima, Neelie Kroes en verschillende wethouders o.a. Andrée van Es hebben zich allen zeer positief uitgelaten over onze unieke methode. Niet voor niets waren wij in 2015 dan ook genomineerd voor de Joke Smit Oeuvreprijs en in 2016 jaar tweede bij de Opzij impact prijs en 2017 voor Amsterdammer van het jaar. Niet alleen door het maatwerk dat we bieden, maar vooral door onze doordachte en succesvolle aanpak. SingleSuperMom werkt! Meer informatie over wie we zijn en wat we aanbieden is te vinden opwww.singlesupermom.com.

Single SuperMom gelooft in samenwerking om goed aan te kunnen (blijven) sluiten op de behoefte van onze doelgroep. Met interesse volgen wij dit prikbord en zijn via info@singlesupermom.com bereikbaar voor vragen.


'KUNST' Leermeestersproject
Daphne Yflaar - 14 mei 2018 om 13:30

Stichting ‘Het Kunsthuis de Nous’ (het kunsthuis van ons), is een kunst & cultuur organisatie in Suriname. Onze algemene doelstelling: middels educatie en ontplooiingsmogelijkheden, kunst en cultuur in Suriname op gelijk welk niveau, stimuleren, ondersteunen, bevorderen en uitdragen.
Behalve dat kunst er voor ons echt mag zijn om het innerlijke bij de mens te bevredigen alsook tot uiting te brengen, zijn wij ons bewust van de belangrijke bijdrage die kunst en cultuureducatie kan leveren als hulpmiddel, bij de persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van verschillende cognitieve en affectieve vaardigheden. De cultuur van een land en zijn bevolking is terug te zien in zijn kunstuitingen. 
In de afgelopen periode is er met behulp van vrijwilligers, in de grote vakanties van 2016 en 2017 steeds een kunstweek gehouden met jongeren van 8-14 jaar in Brokopondo en Paramaribo. Bij de Stichting kan iedereen terecht. Als organisatie staan wij open om te leren en te groeien, en delen ook graag onze kennis en ervaring met belangstellenden. Zo kunnen bijvoorbeeld leerlingen en studenten er terecht voor informatie en begeleiding/advies bij het maken van werkstukken. Het kosteloos ter beschikking stellen van ons (studie)lectuur en overig materiaal, is voor ons een belangrijke focus. 

Voor ‘KUNST’; onze leermeesters project(idee) onder jongeren, zijn wij opzoek naar een partnerorganisatie(s). Staat uw organisatie open voor kennisuitwisseling/uitbreiding, in een overzeese ervaring en om meer over kunst en de Surinaamse cultuur van dichtbij te beleven, dan is uw organisatie wellicht de geschikte twinningpartner voor ons. Wij hopen dit project samen verder uit te werken met u als partner en samen uit te mogen voeren.  Indien uw interesse is gewekt en u graag meer over ons en het projekt(idee) wilt weten, kijken wij uit naar een email van u.stg.hetkunsthuisdenous@gmail.com

Ervaren consultant (Nederland - Suriname) biedt hulp aan
Pieter van der Hijden - 27 april 2018 om 07:51

Pieter van der Hijden is een onafhankelijk consultant op het gebied van ict-for-development met als specialismen gaming, making & learning. Ik woon in Amsterdam en werk al 15 jaar ongeveer half-time in Suriname. Ik denk graag mee over uw projecten en kan mogelijk hier en daar als extern deskundige een nuttige bijdrage leveren.

In eerdere twinning-rondes ben ik als extern deskundige ingehuurd bij de projecten "Haalbaarheidsstudie Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname (ECOIS)", "Actief leren" en "Digitale Kennisbank Taal en Rekenen". ECOIS bestaat nog steeds, zij het momenteel als een samenwerkingsverband van individuen (vrijwilligers).

Mijn bijdragen: mensen bij elkaar brengen, projectvoorstellen schrijven, voortgang bewaken, interventies doen, ontwikkelen en organiseren van workshops, ontwikkelen en geven van trainingen, inrichten van een digitale leeromgeving (m.n. Moodle), documenteren.

Voorbeelden van andere projecten die ik in Suriname heb uitgevoerd:

  • ontwikkelen van beleidsvoorstellen zoals een strategisch plan voor afstandsonderwijs
  • organiseren van een internationale zomerschool over gaming/simulation
  • opzetten van een fab lab (makerspace)
  • implementeren van een digitale leeromgeving (meerdere instituten), trainen van studenten, docenten, staf en management
  • ontwikkelen en leiden van STEM*-activiteiten voor kinderen op scholen, evenementen, kindermuseum enz., trainen van leerkrachten

*STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics; in Suriname vaak uitgebreid met tot STREAM, dat is incl. toevoeging Reading en Arts.

Pieter van der Hijden (pvdh@sofos.nl, +31 624566033) - Sofos Consultancy Amsterdam (www.sofos.nl) - ECOIS (www.ecois.sr)

Beweegtuin in Hof van Eden
Patricia Veldbloem - 26 april 2018 om 18:58

Stichting OTSN, Opbouw Team Suriname-Nederland heeft o.a als missie gemeenschapsopbouw door het mobiliseren en ontwikkelen van mensen. Ons doel is het realiseren van Hof van Eden, een leefgemeenschap voor senioren. Belangrijke pijlers hierin zijn: werken aan balans in de behoeften van de mens, naastenliefde en dienstbaarheid. Het doorbreken van vicieuze cirkels van ouder worden.

In Hof van Eden willen wij een Beweegtuin inrichten, een multifunctionele en milieuvriendelijke outdoorfaciiteit, om senioren gezond en fit te houden. Op deze manier dragen zij bij aan hun eigen ontwikkeling en dat van anderen. Wij geloven in duurzame relaties,bent u onze toekomstige Twinning-partner...

thumb_hve
TV binnenland Suriname
Erna Abionie - 26 april 2018 om 12:47

Geachte eventuele partner, we zijn een vrouwen organisatie die ht initiatief hebben genomen, om een tv station op te zetten met de bedoeling het geheel binnenland van Suriname te ontwikkelen doormiddel  van educatieve, informatief programma's  zodanig samenstellen, zodat de achtergestelde groepen van het binnenland mee kunnen gaan met de rest van het land. De beoogde doelgroepen namelijk de marrons inheemse, de vrouwen, en kinderen in hun eigen talen en gewoontes en cultuur te onderwijzen en begeleiden. We zenden al uit op kanaal 8.6, maar we hebben een partner nodig om ons verder te leren,  en ons te begeleiden hoe verder struktuur in het tv gebeuren te doen realiseren met kunde. Namens de vrouwen organisatie stg vrouwen geven borstvoeding verblijven wij.

ZomerOndernemer
Harry Bakker - 24 april 2018 om 10:39

Twinningpartner in Suriname gezocht

ZomerOndernemer is een project waarbij jongeren van 15 tot 22 in de zomervakantie geholpen worden bij de opstart van een eigen bedrijf. In Nederland wordt in 2018 ZomerOndernemer voor de 9e keer in 14 regio's georganiseerd. ZomerOndernemer heeft in 2015 de EEPA prijs gewonnen voor het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren.

Graag zouden wij ZomerOndernemer door middel van de Twinningsfaciliteit willen exporteren naar Suriname. Wij zijn op zoek naar een Twinningspartner die in Suriname het project kan uitvoeren. Voor ZomerOndernemer leiden wij trainers een coördinatoren op in Nederland zodat in een regio het project zelfstandig kan draaien. Dat zou ook mogelijk zijn in Suriname.

ZomerOndernemer houdt in dat jongeren onder begeleiding tijdens de zomervakantie een eigen bedrijf starten en worden getraind en in contact worden gebracht met het bedrijfsleven door te gast te zijn bij het bedrijfsleven. De methodiek gaat ervan uit om deelnemers uit te dagen om hun gevoel van eigenwaarde, creativiteit en ondernemende vaardigheden te ontwikkelen.

ZomerOndernemer heeft twee doelstellingen: 1. Jongeren kennis laten maken met het ondernemerschap en 2. het ontwikkelen van een ondernemende(r) mindset (gedrag) bij jongeren. Daarbij streeft ZomerOndernemer naar een vergroting van de (financiële) zelfredzaamheid van jongeren.

Zie ook onze website voor meer informatie: www.zomerondernemer.nl


Twinning partner gezocht
Letitia Pinas - 22 april 2018 om 21:44

Stichting Toekomst Gericht met LeJAPin is een organisatie die jongeren met slechte leerprestaties op het GLO-niveau, die tenminste een keer of meermalen een klas hebben overgedaan, aanstuurt om het belang van leren in te zien en over te gaan.

LeJAPin staat voor Lerende Jongeren Aansturen om te Pinnen.

Missie

üHet aansturen van  jongeren op het Glo niveau die ten minste een keer zijn blijven zitten of veelvuldig verzuimen en dreigen af te haken.

üHet  garanderen van duurzame onderwijsbegeleiding aan jongeren en ouders om veelvuldig verzuimen tegen te gaan.

üHet aangaan van  partnerschappen  en  versterken van ouder organisaties middels communicatie.

Doel van Stichting Toekomst Gericht met LeJAPin

-Middels sociaal maatschappelijke projecten jongeren stimuleren en aansturen om toekomst gericht te denken.

-Het betreft jongeren in de leeftijdsklasse 06 en ouder die dreigen uit het schoolsysteem te geraken op GLO-niveau.

Het eerste project van de stichting LeJAPin dat in uitvoering is met deze doelgroep heet: Nog Eén Kans.

De medewerkers van de stichting staan, na verkregen toestemming van de schoolleiding, rechtstreeks in contact met de jongeren die heel slecht hebben gewerkt voor de repetities en/of anderen die vaker verzuimen. Deze kinderen worden aangestuurd tot het leveren van een betere prestatie en minder verzuim. Ook de ouders of verzorgers van de doelgroep worden aangespoord tot betere controle op hun kinderen.

Het project ‘Nog Een Kans’ is een bestaand programma dat de stichting wil uitbreiden naar meerdere districten in het bijzonder de verre binnenlanden van Suriname. Samen met een andere partner kan worden gekeken naar raakvlakken en hoe wij samen meer uit het programma kunnen halen door middel van het organiseren van activiteiten die de doelgroep ten goede komt.

Voor dit project is de stichting LeJAPin op zoek naar een Nederlandse partner op het gebied van het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de doelgroep en is kennis delen over coaching, aansturing en begeleiding van jongeren, ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden van essentieel belang . Indien de partner geen ervaring heeft in werken met ouders en kinderen uit een andere cultuur zal dat hen worden bijgebracht.

Bent u deze partner naar wie de stichting opzoek is, kunt u contact opnemen met ons op foundationlejapin.su@gmail.com. met CC naar pinasletitia@hotmail.com.

twinning partner gezocht
B. Lachhunsing - 22 april 2018 om 03:10

In april 2016 gestart met de Surinaamse samenleving bewust te maken van de schadelijke gevolgen van vuil verbranden thuis. Om meer te bereiken heb ik in december 2016 stichting Healthy Root Wealthy Fruit opgericht. Middels voorlichting op basisscholen vooral trachten wij een verandering te bewerkstelligen over enkele jaren. De stichting is:

1. Ter bevordering van de gezondheid van elke Surinamer

2. Voor het creeren van een gezond milieu

3. het stoppen van vuil verbranden thuis

Zonder een gezond milieu is persoonlijke gezondheid niet mogelijk. Vuilverbranding  zorgt voor algehele milieuvervuiling (lucht, bodem en water). Kleine vooruitgangen zijn geboekt tot nu toe met inzet van eigen middelen. Om ultieme resultaten te boeken zijn meer middelen, ook meer financiele middelen dringend nodig.

Welke organisatie kan zich terugvinden in het streven van stichting Healthy Root Wealthy Fruit? Kunnen wij samenwerken ten behoeve van het milieu waarin onze kinderen en kleinkinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Kijkt u op fb pagina Stop vuilverbranding om kennis te maken met ons werk tot nu toe. De naam van de stichting slaat op een gezonde basis leggen om welzijn en welvaart (bloei van onze kinderen).

Veel dank bij voorbaat aan de organisatie die zal samenwerken met ons. Het mogen meer zijn , hoop ik!