Digitaal prikbord

Wij bieden u graag de mogelijkheid om een geschikte twinningpartner te vinden voor uw beoogde project. U kunt op deze pagina een verzoek plaatsen voor het vinden van een twinningpartner middels de onderstaande button. In de tekst kunt u de inhoud van uw project beschrijven en aangeven naar wat voor partner u op zoek bent. Vergeet niet na het invullen van de tekstvelden uw bericht in het daarop volgende scherm te "Publiceren" (button onderaan).

stichting AYNT: all you need is time
A.C.Gilds - 13 maart 2019 om 18:27

Wij zijn een Non Profit stichting voor mensen met Brandwonden,( zichtbaar ) ons doel is om de lotgenoten een plek aan te bieden voor rauw verwerking, hulp bij het terug gaan naar school  werk.

Deze doel groep lijd herhaaldelijk aan Posttraumatische stress.

Een plek waar zij onder lotgenoten kunnen werken aan hun zelf vertrouwen en het accepteren van hun littekens.

Zij kunnen deelnemen aan activiteiten en gespreksgroepen.

Er zal tijd worden besteed aan het fysiek en lichamelijk herstel .

wij willen met onze stichting ook de Awareness bij de mensen brengen , dat dit zeer zeker een maatschappelijk doel is en broodnodig ook om deze lotgenoten weer een waardig bestaan terug kunnen geven.

Wij zijn als een deken voor deze doelgroep en willen en kunnen hun dit stukje bescherming bieden.

Mensen met brandwonden is een doelgroep waar weinig voor is in Suriname .

Wij creëren positieve gedachtes, je faalt alleen als je toegeeft.

Iedereen bewandelt zijn eigen pad, tijd heelt alle wonden.

Een ieder zijn sociale waarde weer terug geven, is de eerste stap naar verwerking.

Stichting AYNT zet zich zichtbaar in voor haar lotgenoten hier in hopelijk in Suriname.

Traditionele Geneeswijze
Clarke Conchita - 15 februari 2019 om 13:10

Mokisa Busidataa Osu is een polikliniek met als core, traditionele geneeswijze van de Marrons in Suriname. We gebruiken uitsluitend natuurlijke kruiden uit de Surinaamse bossen voor behandelingen en passen vnl traditionele technieken om chronische pijnen en andere lichamelijke ongemakken te behandelen. We willen op een meer professionele manier de traditionele geneeswijze en medicijnen, vooral de marron geneeswijze ontwikkelen.  We zoeken naar partners in Nederland en ook in Suriname die samen met ons een project willen ontwikkelen en uitvoeren op dit vlak.

mevr.
Clarke Conchita - 15 februari 2019 om 12:59

Ik ben op zoek naar counterparts op het gebied van traditionele wellness. Met het bedrijf waaraan ik verbonden ben verlenen we nu diensten op het gebied van traditionele Marron Geneeswijze.

Hulp aangeboden
Pieter van der Hijden - 2 februari 2019 om 19:03

Mijn naam is Pieter van der Hijden. Ik ben consultant, woon in Amsterdam en werk al 15 jaar ongeveer half-time in Suriname. Ik denk graag mee over uw projectideeën, en kan misschien hier en daar wel als extern deskundige een nuttige bijdrage leveren.

In Suriname heb ik het eerste Caribische Fab Lab opgezet (destijds in het regeringsgebouw), en eerder al ECOIS - Expertisecentrum Onderwijs en ICT Suriname. Aan AdeKUS en andere onderwijsinstellingen heb ik gewerkt op het gebied van distance education, e-learning en Moodle. Voor Villa Zapakara en andere organisaties ontwikkelde en leidde ik S.T.R.E.A.M.*)-activiteiten voor kinderen.

Tijdens de tweede loketronde ben ik tot 17 februari in Suriname, daarna in Nederland.

Pieter van der Hijden (pvdh@sofos.nl, whatsapp +31 624566033, cell +597 8750066) - Sofos Consultancy (www.sofos.nl) - ECOIS (www.ecois.sr)

*Het begrip STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics wordt in Suriname vaak uitgebreid tot STREAM, dat is incl. toevoeging Reading en Arts.

Renovatie kinderhuis Ramoth

Kinderhuis Ramoth van Leger des Heils Suriname is een tehuis voor ondervoede verwaarloosde en wees kinderen in Suriname. Opgericht op 9 oktober 1974. Doordat wij kinderen uit sociaalzwakkeren omgeving opvangen zijn wij niet altijd in staat zonder hulp de nodige reparatie en vooral grote reparaties uittevoeren.

Twinning Partner gezocht.
BISSCHOP,Milton Orveo - 1 november 2018 om 16:00

Wij zijn naarstig op zoek naar organisaties, netwerken, die gaarne een bijdrage willen leveren voor de bouw van een facillitator-training centrum voor jongeren,die het niet meer zien zitten. Dropouts, schoolverlaters, drugsverslaafden. De bouw van de centra zal in 1e aanleg bijkans 25 jongeren accomoderen,die ook deskundige begeleiding zullen krijgen en voorts getraind zullen worden in landbouw- veeteelt branche. Tijdens de trainingen worden er ook communicatie vaardigheden aangebracht. Er is reeds een trein ter beschikking voor de bouw van de centra.

Muziekcentrum voor kansarme jongeren
Stichting Vania B - 29 oktober 2018 om 14:24

Wij zijn gevestigd in Suriname en zijn op zoek naar een partner die zich samen met ons wil inzetten om een muziekcentrum op te zetten voor kansarme kinderen.

Vroegtijdige Signalering en Begeleiding van dyslexie in het Basis Onderwijs van Suriname

Dyslexie is nog teveel een onbegrepen aandoening die niet (op tijd) door ouders en leerkrachten wordt ontdekt.In Nederland/Belgie is ca. 1 op de 10 kinderen dyslectisch. We kunnen er vanuit gaan dat deze cijfers niet veel anders zijn in Suriname.Verandering komt helaas zelden vanzelf tot stand en je hebt trekkers nodig om verandering te brengen; dat willen wij zijn, de direct betrokkenen.

Er is veel leed, frustratie en vernietiging van talent, omdat kinderen met dyslexie niet worden herkend.

De Dyslexie Vereniging Suriname is er voor het behartigen van de belangen van opvoeders die kinderen hebben met dyslexie. Tevens wil zij zich hardmaken om bekendheid te geven omtrent dyslexie;  vooral  voor ouders en leerkrachten. Ook het bevorderen van kennisoverdracht naar de praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en begeleiding van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze is een belangrijke doel van de vereniging. Uiteindelijk streeft de vereniging ernaar om voorwaarden te scheppen, zodat leerlingen met dyslexie toegang hebben tot goed onderwijs op elke reguliere basisschool

Dit wil de vereniging realiseren door:

  • Het verstrekken van informatie, hulp en steun aan de doelgroep.
  • Het onderhouden van contacten en het samenwerken met andere organisaties ,waaronder het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling , zodat de doelstellingen van de vereniging ook ondersteund kunnen worden  door o.a. dit ministerie.
  • Het stimuleren van de totstandkoming en instandhouding van adequate voorzieningen ten behoeve van de doelgroep van de vereniging
  • Het stimuleren van overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs.

Grote leesproblematiek in het surinaamse basisonderwijs heeft een enorme grote impact op de taalontwikkeling van het surinaamse kind.

Wat willen wij: Leerkrachten en zorgteams trainen zodat dyslexie in een vroeg stadium wordt ontdekt en dat de leerkrachten en zorgteams instaat zijn behandelingsplannen op te stellen, uit te voeren en op te volgen (signaleren en begeleiden op de basisscholen).

Hiervoor zijn wij op zoek naar een Nederlandse twinningspartner om samen dit doel te helpen realiseren

dolores.halfhide@yahoo.com

Turnen in Suriname
Jeff Sweet - 29 mei 2018 om 13:37

In het verleden bestonden er 5 – 6 turnclubs in Suriname; dat zijn er nu nog maar 2. Vanwege de economische situatie wordt het steeds moeilijker om de turnsport voor alle kinderen in Suriname toegankelijk te maken. Sporten bij een club wordt steeds meer een luxe. Vroeger hoefde een kind niet perse naar een turnclub, want turnen was een vast onderdeel van de gymles op school. Vanwege het gebrek aan materiaal en kennis is dit grotendeels komen weg te vallen. Met dit project, wordt mede beoogd het turnen tijdens de gymles in haar glorie te herstellen.

Projectdoel: oprichten Turnacademie waar trainers opgeleid kunnen worden.

Beoogd resultaat: goed opgeleide turntrainers, meer turnclubs, geen wachtlijsten voor turners, turnen tijdens de gymles naar een hoger niveau, Surinaamse turners naar internationale wedstrijden.

Wij zijn op zoek naar een turn organisatie in Nederland die hun kennis en kunde met de Surinaamse turnwereld wil delen.

Single SuperMom - Nederland
Single SuperMom - 26 mei 2018 om 22:31

Wij zijn de stichting Single SuperMom. Dit is de grootste landelijk organisatie die door heel Nederland ondersteuning biedt aan alleenstaande moeders. Onze focus ligt bij het op weg helpen naar een economische zelfstandigheid en zelfbeschikking. SingleSuperMom zet zich al acht jaar in voor het welzijn van alleenstaande moeders en hun kinderen.

Dit doen we op verschillende manieren: Het trainen van vrijwilligers, aanbieden van informatie, opzetten van informele netwerken, etc. Daarbij bieden we moeders de mogelijkheid om zich aan ons te verbinden via laagdrempelige kanalen, zoals onze website singlesupermom.com en via onze sociale media. Met alleen al onze Facebookpagina bereiken we meer dan 35.000 moeders! Met onze 240+ bijeenkomsten bereiken we zo een 500 moeders per stad. Tevens kunt u ook op deze link klikken; https://www.youtube.com/watch?v=hdLD0Zrq9bk voor ons impressie filmpje.

Single SuperMom heeft inmiddels een behoorlijke reputatie opgebouwd. Jet Bussemaker, Koningin Máxima, Neelie Kroes en verschillende wethouders o.a. Andrée van Es hebben zich allen zeer positief uitgelaten over onze unieke methode. Niet voor niets waren wij in 2015 dan ook genomineerd voor de Joke Smit Oeuvreprijs en in 2016 jaar tweede bij de Opzij impact prijs en 2017 voor Amsterdammer van het jaar. Niet alleen door het maatwerk dat we bieden, maar vooral door onze doordachte en succesvolle aanpak. SingleSuperMom werkt! Meer informatie over wie we zijn en wat we aanbieden is te vinden opwww.singlesupermom.com.

Single SuperMom gelooft in samenwerking om goed aan te kunnen (blijven) sluiten op de behoefte van onze doelgroep. Met interesse volgen wij dit prikbord en zijn via info@singlesupermom.com bereikbaar voor vragen.