Digitaal prikbord

Wij bieden u graag de mogelijkheid om een geschikte twinningpartner te vinden voor uw beoogde project. U kunt op deze pagina een verzoek plaatsen voor het vinden van een twinningpartner middels de onderstaande button. In de tekst kunt u de inhoud van uw project beschrijven en aangeven naar wat voor partner u op zoek bent. Vergeet niet na het invullen van de tekstvelden uw bericht in het daarop volgende scherm te "Publiceren" (button onderaan).

Twinning partner gezocht
Letitia Pinas - 22 april 2018 om 21:44

Stichting Toekomst Gericht met LeJAPin is een organisatie die jongeren met slechte leerprestaties op het GLO-niveau, die tenminste een keer of meermalen een klas hebben overgedaan, aanstuurt om het belang van leren in te zien en over te gaan.

LeJAPin staat voor Lerende Jongeren Aansturen om te Pinnen.

Missie

üHet aansturen van  jongeren op het Glo niveau die ten minste een keer zijn blijven zitten of veelvuldig verzuimen en dreigen af te haken.

üHet  garanderen van duurzame onderwijsbegeleiding aan jongeren en ouders om veelvuldig verzuimen tegen te gaan.

üHet aangaan van  partnerschappen  en  versterken van ouder organisaties middels communicatie.

Doel van Stichting Toekomst Gericht met LeJAPin

-Middels sociaal maatschappelijke projecten jongeren stimuleren en aansturen om toekomst gericht te denken.

-Het betreft jongeren in de leeftijdsklasse 06 en ouder die dreigen uit het schoolsysteem te geraken op GLO-niveau.

Het eerste project van de stichting LeJAPin dat in uitvoering is met deze doelgroep heet: Nog Eén Kans.

De medewerkers van de stichting staan, na verkregen toestemming van de schoolleiding, rechtstreeks in contact met de jongeren die heel slecht hebben gewerkt voor de repetities en/of anderen die vaker verzuimen. Deze kinderen worden aangestuurd tot het leveren van een betere prestatie en minder verzuim. Ook de ouders of verzorgers van de doelgroep worden aangespoord tot betere controle op hun kinderen.

Het project ‘Nog Een Kans’ is een bestaand programma dat de stichting wil uitbreiden naar meerdere districten in het bijzonder de verre binnenlanden van Suriname. Samen met een andere partner kan worden gekeken naar raakvlakken en hoe wij samen meer uit het programma kunnen halen door middel van het organiseren van activiteiten die de doelgroep ten goede komt.

Voor dit project is de stichting LeJAPin op zoek naar een Nederlandse partner op het gebied van het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de doelgroep en is kennis delen over coaching, aansturing en begeleiding van jongeren, ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden van essentieel belang . Indien de partner geen ervaring heeft in werken met ouders en kinderen uit een andere cultuur zal dat hen worden bijgebracht.

Bent u deze partner naar wie de stichting opzoek is, kunt u contact opnemen met ons op foundationlejapin.su@gmail.com. met CC naar pinasletitia@hotmail.com.

twinning partner gezocht
B. Lachhunsing - 22 april 2018 om 03:10

In april 2016 gestart met de Surinaamse samenleving bewust te maken van de schadelijke gevolgen van vuil verbranden thuis. Om meer te bereiken heb ik in december 2016 stichting Healthy Root Wealthy Fruit opgericht. Middels voorlichting op basisscholen vooral trachten wij een verandering te bewerkstelligen over enkele jaren. De stichting is:

1. Ter bevordering van de gezondheid van elke Surinamer

2. Voor het creeren van een gezond milieu

3. het stoppen van vuil verbranden thuis

Zonder een gezond milieu is persoonlijke gezondheid niet mogelijk. Vuilverbranding  zorgt voor algehele milieuvervuiling (lucht, bodem en water). Kleine vooruitgangen zijn geboekt tot nu toe met inzet van eigen middelen. Om ultieme resultaten te boeken zijn meer middelen, ook meer financiele middelen dringend nodig.

Welke organisatie kan zich terugvinden in het streven van stichting Healthy Root Wealthy Fruit? Kunnen wij samenwerken ten behoeve van het milieu waarin onze kinderen en kleinkinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Kijkt u op fb pagina Stop vuilverbranding om kennis te maken met ons werk tot nu toe. De naam van de stichting slaat op een gezonde basis leggen om welzijn en welvaart (bloei van onze kinderen).

Veel dank bij voorbaat aan de organisatie die zal samenwerken met ons. Het mogen meer zijn , hoop ik!

twinning partner gezocht
B. Lachhunsing - 22 april 2018 om 02:54

Stichting Healthy Root Wealthy Fruit met het project Stop Vuilverbranding voor de persoonlijke gezondheid en een schoon milieu.

Op zoek naar twinningpartner
Sheila Mijnals - 20 april 2018 om 15:05

Vanuit onze overtuiging dat persoonlijke ontwikkeling, branding en het versterken van vrouwen en meisjes belangrijke factoren zijn in de strijd tegen onder meer armoede, criminaliteit en huiselijk geweld, hebben wij( enkele dynamische vrouwen) gemeend een eigen organisatie te starten die met bestaande netwerken/organisaties op frequentie basis activiteiten ontplooit om de positie van vrouwen en meisjes binnen de samenleving te verbeteren. Het versterken van vrouwen en meisjes, komt niet alleen de doelgroep ten goede, maar ook de directe en indirecte omgeving.

Concreet bestaan onze activiteiten uit: het versterken/empoweren van vrouwen en meisjes d.m.v. workshops, trainingen en voorlichting,- en bewustwordingscampagnes en andere evenementen.

Visie, missie, doelstelling

Women en Girls Empowerment Network streeft naar uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes, gendergelijkheid en het doorbreken van de armoedecirkel.

Om dit te bereiken, willen wij een laagdrempelige organisatie zijn voor:

1. vrouwen en meisjes die gevangen zitten in situaties van huiselijk- en seksueel geweld en andere vormen van geweld

2. meisjes die de school vroegtijdig hebben verlaten en tienermoeder zijn en gevangen zitten in de cirkel van armoede

3. vrouwen uit achterstandsgebieden die een onderneming willen starten

4. meisjes uit achterstandswijken die hun talenten ten volle willen ontwikkelen

Women & Girls Empowerment Network streeft volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) na.

Women & Girls Empowerment Network maakt zich sterk voor de algehele bewustwording van vrouwen en meisjes , in het bijzonder die in gevangenschap verkeren van huiselijk geweld en seksueel misbruik en armoede.

Women & Girls Empworment Network geeft ook voorlichting over preventie van huiselijk geweld en seksueel misbruik en het doorbreken van de armoedecirkel.

Women & Girls Empowerment Network wil benadrukken dat zij geen religieuze of anti-religieuze organisatie is, maar een vrouwenrechtenbeweging.

Women & Girls Empowerment Network is officieel gelanceerd in januari 2014.

We zijn nu op zoek naar een Nederlandse partner die soortelijke activiteiten ontplooien enen samenwerking met ons willen aangaan. Geïnteresseerden kunnen e –mailen naar womanmaganzine76@gmail.com met een cc naar sheilamijnals@gmail.com

Taal en Cultuur
Stichting Surtefilm Suriname - 19 april 2018 om 05:09

Stichting Surtefilm Suriname

Beste lezers, Nederland en Suriname hebben vanwege de cultuur, taal en geschiedenis nog altijd sterke banden die nooit verloren gaan.

Wij zijn reeds actief in Suriname en zijn op zoek naar een serieuze twinningpartner in Nederland die samen met ons in een serie documentaires met jongeren gaan praten over cultuurverschillen, taal en gemeenschappelijk immaterieel erfgoed.

We vragen ze hier een mening over te vormen en zorgen ervoor dat die mening wordt gehoord en gedeeld in een serie documentaires. De jongeren zullen hierin hun meningen en ervaringen delen met hun leeftijdsgenoten, anderen en een nieuw publiek.

Bent u deze partner of denkt u die te kennen. Laat het ons weten!

Taal en Cultuur
Stichting Surtefilm Suriname - 19 april 2018 om 04:54

Beste lezers, Nederland en Suriname hebben vanwege de cultuur, taal en geschiedenis nog altijd sterke banden die nooit verloren gaan.

Wij zijn reeds actief in Suriname en zijn op zoek naar een serieuze twinningpartner die samen met ons in een serie documentaires met jongeren gaan praten over cultuurverschillen, taal en gemeenschappelijk immaterieel erfgoed.

We vragen ze hier een mening over te vormen en zorgen ervoor dat die mening wordt gehoord en gedeeld in een serie documentaires. De jongeren zullen hierin hun meningen en ervaringen delen met hun leeftijdsgenoten, anderen en een nieuw publiek.

Bent u deze partner of denkt u die te kennen. Laat het ons weten!

Boldness2Conquer/Stichting zielenzorg
Ruth Belfor - 16 april 2018 om 18:50

Stichting zielenzorg die in Suriname actief is heeft recent een werk arm in werkingg gesteld, genaamd Boldness2Conquer.

Deze afdeling is gericht op mensen die zijn/waren onderworpen aan bepaalde vormen van misbruik, namelijk fysiek, seksueel, verbaal/emotioneel (pesten), mentaal/psychologisch en cultureel/identiteit (racisme). Verder hebben we als doelen:

  • Awereness brengen bij de Surinaamse bevolking en het stigma op het gebied van racisme, pesten en misbruik verwijderen
  • Empoweren, coachen en begeleiden van degenen die onze diensten nodig hebben
  • Gedragsverandering stimuleren bij gemeenschappen: Promoot het idee dat racisme, pesten en misbruik niet normaal en onaanvaardbaar zijn.
Verder willen we degenen die met zulke situaties te maken hebben gehad helpen om de beste versie van zichzelf te worden en zo anderen stimuleren om ook uit de dip te komen.We zijn dus op zoek naar een partner die soortelijke activiteiten doet in Nederland. Als u dat bent of een organisatie kent kunt u ons mailen op bold.strong.fierce@gmail.com

st Amariahaleeza (Gods vreugde)
wachter eugenie - 12 april 2018 om 22:48

geachte lezers, wij zijn op zoek naar partners in Nederland die samen met ons een bejaarden tehuis willen opzetten in het distrikt brokopondo. deze organisatie is een christelijke organisatie die de zorg van de binneland bewoners opzicht wil nemen om hun een goede en kwalitatieve zorg te bieden . verder willen we trainingen verzorgen aan de bewoners in dat gebied zelf .

Powered By B4REAL Media en Entertainment
Milton Koswal - 12 april 2018 om 13:13

Powered By B4real is een multidisciplinair platform in Amsterdam dat zich richt op talentontwikkeling. B4Real stimuleert de aanloop naar het podium en ontwikkelt en faciliteert jongeren met buitengewone talenten op het gebied van de grootstedelijke kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.

B4Real organiseert concerten, clubavonden, workshops, exposities en projecten o.a. op ‘t gebied van, beeldende Kunst, zang, muziek, street art en dans enz enz.

B4Real is een non-profitorganisatie met een ANBI-status.

Voor meer info verwijs ik je graag naar onze website: www.brotherhood4real.eu

“Respect is gebaseerd op het besef dat iedereen van waarde is.”
Stichting Vobis (stichting Hindustani) - 9 april 2018 om 18:08

Stichting Vobis vindt het belangrijk dat alle projecten goed onderbouwd en gemonitord worden. Door onderzoek te doen naar de motieven, behoeften en beeldvorming van Hindoestanen, wordt getracht meer inzicht te krijgen.

Wij zijn op zoek naar een partner in Suriname om gezamenlijk projecen op te zetten en kennis te delen.

www.stichtinghindustani.nl

Stichting Vobis werkt op lokaal niveau samen met diverse zelforganisaties, scholen voor het Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs. Daarnaast werken wij samen met diverse professionele organisaties en instellingen, waaronder de GGD, Stichting Wende, Centrum voor Jeugd en Gezin  en de gemeente Den Haag om kennis en expertise te delen.