Digitaal prikbord

Wij bieden u graag de mogelijkheid om een geschikte twinningpartner te vinden voor uw beoogde project. U kunt op deze pagina een verzoek plaatsen voor het vinden van een twinningpartner middels de onderstaande button. In de tekst kunt u de inhoud van uw project beschrijven en aangeven naar wat voor partner u op zoek bent. Vergeet niet na het invullen van de tekstvelden uw bericht in het daarop volgende scherm te "Publiceren" (button onderaan).

Ervaren consultant (Nederland - Suriname) biedt hulp aan
Pieter van der Hijden - 27 april 2018 om 07:51

Pieter van der Hijden is een onafhankelijk consultant op het gebied van ict-for-development met als specialismen gaming, making & learning. Ik woon in Amsterdam en werk al 15 jaar ongeveer half-time in Suriname. Ik denk graag mee over uw projecten en kan mogelijk hier en daar als extern deskundige een nuttige bijdrage leveren.

In eerdere twinning-rondes ben ik als extern deskundige ingehuurd bij de projecten "Haalbaarheidsstudie Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname (ECOIS)", "Actief leren" en "Digitale Kennisbank Taal en Rekenen". ECOIS bestaat nog steeds, zij het momenteel als een samenwerkingsverband van individuen (vrijwilligers).

Mijn bijdragen: mensen bij elkaar brengen, projectvoorstellen schrijven, voortgang bewaken, interventies doen, ontwikkelen en organiseren van workshops, ontwikkelen en geven van trainingen, inrichten van een digitale leeromgeving (m.n. Moodle), documenteren.

Voorbeelden van andere projecten die ik in Suriname heb uitgevoerd:

  • ontwikkelen van beleidsvoorstellen zoals een strategisch plan voor afstandsonderwijs
  • organiseren van een internationale zomerschool over gaming/simulation
  • opzetten van een fab lab (makerspace)
  • implementeren van een digitale leeromgeving (meerdere instituten), trainen van studenten, docenten, staf en management
  • ontwikkelen en leiden van STEM*-activiteiten voor kinderen op scholen, evenementen, kindermuseum enz., trainen van leerkrachten

*STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics; in Suriname vaak uitgebreid met tot STREAM, dat is incl. toevoeging Reading en Arts.

Pieter van der Hijden (pvdh@sofos.nl, +31 624566033) - Sofos Consultancy Amsterdam (www.sofos.nl) - ECOIS (www.ecois.sr)

Beweegtuin in Hof van Eden
Patricia Veldbloem - 26 april 2018 om 18:58

Stichting OTSN, Opbouw Team Suriname-Nederland heeft o.a als missie gemeenschapsopbouw door het mobiliseren en ontwikkelen van mensen. Ons doel is het realiseren van Hof van Eden, een leefgemeenschap voor senioren. Belangrijke pijlers hierin zijn: werken aan balans in de behoeften van de mens, naastenliefde en dienstbaarheid. Het doorbreken van vicieuze cirkels van ouder worden.

In Hof van Eden willen wij een Beweegtuin inrichten, een multifunctionele en milieuvriendelijke outdoorfaciiteit, om senioren gezond en fit te houden. Op deze manier dragen zij bij aan hun eigen ontwikkeling en dat van anderen. Wij geloven in duurzame relaties,bent u onze toekomstige Twinning-partner...

thumb_hve
TV binnenland Suriname
Erna Abionie - 26 april 2018 om 12:47

Geachte eventuele partner, we zijn een vrouwen organisatie die ht initiatief hebben genomen, om een tv station op te zetten met de bedoeling het geheel binnenland van Suriname te ontwikkelen doormiddel  van educatieve, informatief programma's  zodanig samenstellen, zodat de achtergestelde groepen van het binnenland mee kunnen gaan met de rest van het land. De beoogde doelgroepen namelijk de marrons inheemse, de vrouwen, en kinderen in hun eigen talen en gewoontes en cultuur te onderwijzen en begeleiden. We zenden al uit op kanaal 8.6, maar we hebben een partner nodig om ons verder te leren,  en ons te begeleiden hoe verder struktuur in het tv gebeuren te doen realiseren met kunde. Namens de vrouwen organisatie stg vrouwen geven borstvoeding verblijven wij.

ZomerOndernemer
Harry Bakker - 24 april 2018 om 10:39

Twinningpartner in Suriname gezocht

ZomerOndernemer is een project waarbij jongeren van 15 tot 22 in de zomervakantie geholpen worden bij de opstart van een eigen bedrijf. In Nederland wordt in 2018 ZomerOndernemer voor de 9e keer in 14 regio's georganiseerd. ZomerOndernemer heeft in 2015 de EEPA prijs gewonnen voor het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren.

Graag zouden wij ZomerOndernemer door middel van de Twinningsfaciliteit willen exporteren naar Suriname. Wij zijn op zoek naar een Twinningspartner die in Suriname het project kan uitvoeren. Voor ZomerOndernemer leiden wij trainers een coördinatoren op in Nederland zodat in een regio het project zelfstandig kan draaien. Dat zou ook mogelijk zijn in Suriname.

ZomerOndernemer houdt in dat jongeren onder begeleiding tijdens de zomervakantie een eigen bedrijf starten en worden getraind en in contact worden gebracht met het bedrijfsleven door te gast te zijn bij het bedrijfsleven. De methodiek gaat ervan uit om deelnemers uit te dagen om hun gevoel van eigenwaarde, creativiteit en ondernemende vaardigheden te ontwikkelen.

ZomerOndernemer heeft twee doelstellingen: 1. Jongeren kennis laten maken met het ondernemerschap en 2. het ontwikkelen van een ondernemende(r) mindset (gedrag) bij jongeren. Daarbij streeft ZomerOndernemer naar een vergroting van de (financiële) zelfredzaamheid van jongeren.

Zie ook onze website voor meer informatie: www.zomerondernemer.nl


Twinning partner gezocht
Letitia Pinas - 22 april 2018 om 21:44

Stichting Toekomst Gericht met LeJAPin is een organisatie die jongeren met slechte leerprestaties op het GLO-niveau, die tenminste een keer of meermalen een klas hebben overgedaan, aanstuurt om het belang van leren in te zien en over te gaan.

LeJAPin staat voor Lerende Jongeren Aansturen om te Pinnen.

Missie

üHet aansturen van  jongeren op het Glo niveau die ten minste een keer zijn blijven zitten of veelvuldig verzuimen en dreigen af te haken.

üHet  garanderen van duurzame onderwijsbegeleiding aan jongeren en ouders om veelvuldig verzuimen tegen te gaan.

üHet aangaan van  partnerschappen  en  versterken van ouder organisaties middels communicatie.

Doel van Stichting Toekomst Gericht met LeJAPin

-Middels sociaal maatschappelijke projecten jongeren stimuleren en aansturen om toekomst gericht te denken.

-Het betreft jongeren in de leeftijdsklasse 06 en ouder die dreigen uit het schoolsysteem te geraken op GLO-niveau.

Het eerste project van de stichting LeJAPin dat in uitvoering is met deze doelgroep heet: Nog Eén Kans.

De medewerkers van de stichting staan, na verkregen toestemming van de schoolleiding, rechtstreeks in contact met de jongeren die heel slecht hebben gewerkt voor de repetities en/of anderen die vaker verzuimen. Deze kinderen worden aangestuurd tot het leveren van een betere prestatie en minder verzuim. Ook de ouders of verzorgers van de doelgroep worden aangespoord tot betere controle op hun kinderen.

Het project ‘Nog Een Kans’ is een bestaand programma dat de stichting wil uitbreiden naar meerdere districten in het bijzonder de verre binnenlanden van Suriname. Samen met een andere partner kan worden gekeken naar raakvlakken en hoe wij samen meer uit het programma kunnen halen door middel van het organiseren van activiteiten die de doelgroep ten goede komt.

Voor dit project is de stichting LeJAPin op zoek naar een Nederlandse partner op het gebied van het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de doelgroep en is kennis delen over coaching, aansturing en begeleiding van jongeren, ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden van essentieel belang . Indien de partner geen ervaring heeft in werken met ouders en kinderen uit een andere cultuur zal dat hen worden bijgebracht.

Bent u deze partner naar wie de stichting opzoek is, kunt u contact opnemen met ons op foundationlejapin.su@gmail.com. met CC naar pinasletitia@hotmail.com.

twinning partner gezocht
B. Lachhunsing - 22 april 2018 om 03:10

In april 2016 gestart met de Surinaamse samenleving bewust te maken van de schadelijke gevolgen van vuil verbranden thuis. Om meer te bereiken heb ik in december 2016 stichting Healthy Root Wealthy Fruit opgericht. Middels voorlichting op basisscholen vooral trachten wij een verandering te bewerkstelligen over enkele jaren. De stichting is:

1. Ter bevordering van de gezondheid van elke Surinamer

2. Voor het creeren van een gezond milieu

3. het stoppen van vuil verbranden thuis

Zonder een gezond milieu is persoonlijke gezondheid niet mogelijk. Vuilverbranding  zorgt voor algehele milieuvervuiling (lucht, bodem en water). Kleine vooruitgangen zijn geboekt tot nu toe met inzet van eigen middelen. Om ultieme resultaten te boeken zijn meer middelen, ook meer financiele middelen dringend nodig.

Welke organisatie kan zich terugvinden in het streven van stichting Healthy Root Wealthy Fruit? Kunnen wij samenwerken ten behoeve van het milieu waarin onze kinderen en kleinkinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Kijkt u op fb pagina Stop vuilverbranding om kennis te maken met ons werk tot nu toe. De naam van de stichting slaat op een gezonde basis leggen om welzijn en welvaart (bloei van onze kinderen).

Veel dank bij voorbaat aan de organisatie die zal samenwerken met ons. Het mogen meer zijn , hoop ik!

twinning partner gezocht
B. Lachhunsing - 22 april 2018 om 02:54

Stichting Healthy Root Wealthy Fruit met het project Stop Vuilverbranding voor de persoonlijke gezondheid en een schoon milieu.

Op zoek naar twinningpartner
Sheila Mijnals - 20 april 2018 om 15:05

Vanuit onze overtuiging dat persoonlijke ontwikkeling, branding en het versterken van vrouwen en meisjes belangrijke factoren zijn in de strijd tegen onder meer armoede, criminaliteit en huiselijk geweld, hebben wij( enkele dynamische vrouwen) gemeend een eigen organisatie te starten die met bestaande netwerken/organisaties op frequentie basis activiteiten ontplooit om de positie van vrouwen en meisjes binnen de samenleving te verbeteren. Het versterken van vrouwen en meisjes, komt niet alleen de doelgroep ten goede, maar ook de directe en indirecte omgeving.

Concreet bestaan onze activiteiten uit: het versterken/empoweren van vrouwen en meisjes d.m.v. workshops, trainingen en voorlichting,- en bewustwordingscampagnes en andere evenementen.

Visie, missie, doelstelling

Women en Girls Empowerment Network streeft naar uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes, gendergelijkheid en het doorbreken van de armoedecirkel.

Om dit te bereiken, willen wij een laagdrempelige organisatie zijn voor:

1. vrouwen en meisjes die gevangen zitten in situaties van huiselijk- en seksueel geweld en andere vormen van geweld

2. meisjes die de school vroegtijdig hebben verlaten en tienermoeder zijn en gevangen zitten in de cirkel van armoede

3. vrouwen uit achterstandsgebieden die een onderneming willen starten

4. meisjes uit achterstandswijken die hun talenten ten volle willen ontwikkelen

Women & Girls Empowerment Network streeft volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) na.

Women & Girls Empowerment Network maakt zich sterk voor de algehele bewustwording van vrouwen en meisjes , in het bijzonder die in gevangenschap verkeren van huiselijk geweld en seksueel misbruik en armoede.

Women & Girls Empworment Network geeft ook voorlichting over preventie van huiselijk geweld en seksueel misbruik en het doorbreken van de armoedecirkel.

Women & Girls Empowerment Network wil benadrukken dat zij geen religieuze of anti-religieuze organisatie is, maar een vrouwenrechtenbeweging.

Women & Girls Empowerment Network is officieel gelanceerd in januari 2014.

We zijn nu op zoek naar een Nederlandse partner die soortelijke activiteiten ontplooien enen samenwerking met ons willen aangaan. Geïnteresseerden kunnen e –mailen naar womanmaganzine76@gmail.com met een cc naar sheilamijnals@gmail.com

Taal en Cultuur
Stichting Surtefilm Suriname - 19 april 2018 om 05:09

Stichting Surtefilm Suriname

Beste lezers, Nederland en Suriname hebben vanwege de cultuur, taal en geschiedenis nog altijd sterke banden die nooit verloren gaan.

Wij zijn reeds actief in Suriname en zijn op zoek naar een serieuze twinningpartner in Nederland die samen met ons in een serie documentaires met jongeren gaan praten over cultuurverschillen, taal en gemeenschappelijk immaterieel erfgoed.

We vragen ze hier een mening over te vormen en zorgen ervoor dat die mening wordt gehoord en gedeeld in een serie documentaires. De jongeren zullen hierin hun meningen en ervaringen delen met hun leeftijdsgenoten, anderen en een nieuw publiek.

Bent u deze partner of denkt u die te kennen. Laat het ons weten!

Taal en Cultuur
Stichting Surtefilm Suriname - 19 april 2018 om 04:54

Beste lezers, Nederland en Suriname hebben vanwege de cultuur, taal en geschiedenis nog altijd sterke banden die nooit verloren gaan.

Wij zijn reeds actief in Suriname en zijn op zoek naar een serieuze twinningpartner die samen met ons in een serie documentaires met jongeren gaan praten over cultuurverschillen, taal en gemeenschappelijk immaterieel erfgoed.

We vragen ze hier een mening over te vormen en zorgen ervoor dat die mening wordt gehoord en gedeeld in een serie documentaires. De jongeren zullen hierin hun meningen en ervaringen delen met hun leeftijdsgenoten, anderen en een nieuw publiek.

Bent u deze partner of denkt u die te kennen. Laat het ons weten!