Digitaal prikbord

Wij bieden u graag de mogelijkheid om een geschikte twinningpartner te vinden voor uw beoogde project. U kunt op deze pagina een verzoek plaatsen voor het vinden van een twinningpartner middels de onderstaande button. In de tekst kunt u de inhoud van uw project beschrijven en aangeven naar wat voor partner u op zoek bent. Vergeet niet na het invullen van de tekstvelden uw bericht in het daarop volgende scherm te "Publiceren" (button onderaan).

Leisi Fu Sabi
Berryl Tempo - 5 april 2018 om 18:45

Stichting Okanisie Pikien (OP) is in 2013 opgericht met als doel onderwijs in Suriname, maar specifiek in het district Marowijne te helpen te verbeteren door de verbinding te maken tussen cultuur en school. Het is het streven van de Stichting onderwijs te verbeteren door tools aan te reiken en samen met onderwijs aanbieders oplossingsgericht na te denken over allerlei vraagstukken zodat er uiteindelijk activiteiten ontwikkeld worden die het kind uiteraard ten goede komt.

Het project Leisi Fu Sabi is een bestaand programma die wij willen uitbreiden naar meerdere locaties en willen raffineren door samen met een partner te kijken naar raakvlakken en hoe wij samen meer uit het programma kunnen halen.

Voor dit project zijn wij op zoek naar een Nederlandse partner op het gebied van Taal & Kindontwikkeling. Het liefst een partner die ervaring heeft met het werken met Ouders en kinderen uit een andere cultuur.

Bent u deze partner of denkt u die te kennen. Link dan met ons.

http://www.okanisiepikien.com/projecten/videos-projecten/


Twinning Pilot Film en Media
Martens M - 3 april 2018 om 20:11

Taal & Cultuur

Onderwijs & Opleiding

Voor de pilot van een serie op zoek naar Partners voor ondersteuning van twee productieteams voor beeld, geluid, set en cast. Alsmede een co-schrijver voor de met dialect gesproken dialogen.

Visie: Samenwerkingen tussen vakkundige mensen leiden tot vakkundige producten

Doel: Entertainment met hoog educatief gehalte, indirecte invloed op werkgelegenheid en direct promotie van toeristische bezienswaardigheden.

Pad: Goede voorbereiding maakt minder afvaluitstoot mogelijk

twee landen een doel
Breidel - 27 juni 2017 om 11:42

Wij zijn reeds actief in Suriname en zijn op zoek naar een serieuze (Twinning)partner met concrete plannen op medisch gebied.

Denk hierbij b.v. aan een arts,zorginstelling ,apotheker ,enz,enz.

UitSuriname
Gino Eersel - 12 juni 2017 om 12:00

"Uit Suriname" is een persoonlijke winkel dienst die vanuit Suriname opereert met als voornaamste doel Surinaamse producten op de boodschappenlijst​ van consumenten in Nederland te plaatsen.

Jurisprudentie databank
Sjon van Tewari - 12 juni 2017 om 04:40

Wij willen de Surinaamse Jurisprudentie geanonimiseerd toegankelijk maken voor studenten, wetenschap, juridsiche dienstverlening en andere geintereseerden.

Thans bestaat er geen databank van de Surinaamse jurisprudentie.

We willen de jurisprudentie per vakgebied via een electronische databank toegankelijke maken voor een ieder. Natuurlijk zal dat genanonimiseerd worden.

Stichting Mi Gudu vakantieproject in Suriname
Gladys Waterberg - 5 augustus 2016 om 10:55


Geachte lezer, Wij zijn op zoek naar een partner in Nederland die samen met ons het vakantie-project in Suriname willen helpen opzetten.Wij zijn een organisatie die op Christelijke basis de kinderen van minderbedeelde ouders een bijzondere vakantie willen bieden waar zij kennis kunnen maken met de liefde van God. Kinderen verdienen een zorgeloze vakantie en wij willen daarbij een vormend element aan toevoegen waardoor een zaad wordt gezaaid voor hun verdere leven.

Specialistische zorg en begeleiding in Su voor NL
Ramon C. Vrede - 26 maart 2016 om 08:48

Stichting WJ maatwerk en WJ maatwerk BV zoeken partners voor het begeleiden en verzorgen van wajongeren en gepensioneerden van NL in Suriname. Wajongeren die in NL als door elke instantie en of begeleidings project zijn "uitbehandelt" in Suriname laten begeleiden door specialisten die NL geschoold zijn en NL en SU ouderen die hun een vak leren: fietsen maker; meubel bouwers; auto monteurs ... Wij zijn op zoek naar bedrijven bij wie wij onze clienten kunnen plaatsen. Na terug keer in NL worden de wajongeren opgevangen door onze werk en leer bedrijven zodat ze de stappen die zij hebben gemaakt in Su in NL kunnen voortzetten.

Twinningpartner Loketronde 3
Stg.FOB - 22 januari 2015 om 18:21

Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (Stg. FOB), welke tot doel heeft, bij te dragen aan het wegwerken van de sociaal-economische achterstand van de, in het binnenland van Suriname woonachtige leefgemeenschappen vallende onder het traditioneel gezag, werd in het jaar 2003 opgericht.

Middels identificatie en implementatie van projecten welke aansluiten op de behoeften van de doelgroep en passen binnen hun prioriteitsinstelling, levert Stg.FOB een bijdrage aan het opbouwen van zichzelf bestendigende landelijke economieën in deze rurale gebieden.

De Stichting voert gemeenschapsontwikkelingsprojecten uit binnen de prioriteitsgebieden: nutsvoorziening (water en electriciteit), ondernemerschap, capaciteitsversterking, landbouw en ruimtelijke ordening.

In het kader van de Twinningfaciliteit loketronde 3, is de Stichting op zoek naar een partner. Reacties  sfob@sr.net

CommunityTennisSuriname
S. Veerman - 12 januari 2015 om 09:33

Stg. CommunityTennisSuriname (CTS) heeft ten doel: het bevorderen en leveren van een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van zowel de tennissport in Suriname als lokale gemeenschappen door middel van tennisactiviteiten gericht op minder kansrijke-en arme kinderen en gemeenschappen.

CTS zoek een Nederlandse twinningparter om samen te werken.

Stichting de Cederboom school zoekt Nederlandse partner
Sanson Ogenio - 6 januari 2015 om 15:38

Stichting de Cederboom is de grootste Nederlandse basisschool in Paramaribo en stelt zich ten doel om Nederlands onderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen aan Nederlandstalige kinderen wonende in Groot Paramaribo in een voor alle betrokkenen veilige omgeving, vanuit een lerende organisatie. Wij zoeken een basisschool in Nederland voor een samenwerkingsproject op het gebied van ICT. Wetenschap en Techniek wordt in 2020 een verplicht schoolvak en ICT neemt een belangelijk plaats in het onderzoekend en ontwerpend leren. Wij zoeken een partner die al actief is op dit gebied en ons hierin kan begeleiden door middel van uitwisselingen van mensen en door inzet van ICT, met name social media.