Digitaal prikbord

TV binnenland Suriname
Erna Abionie - 26 april 2018 om 12:47

Geachte eventuele partner, we zijn een vrouwen organisatie die ht initiatief hebben genomen, om een tv station op te zetten met de bedoeling het geheel binnenland van Suriname te ontwikkelen doormiddel  van educatieve, informatief programma's  zodanig samenstellen, zodat de achtergestelde groepen van het binnenland mee kunnen gaan met de rest van het land. De beoogde doelgroepen namelijk de marrons inheemse, de vrouwen, en kinderen in hun eigen talen en gewoontes en cultuur te onderwijzen en begeleiden. We zenden al uit op kanaal 8.6, maar we hebben een partner nodig om ons verder te leren,  en ons te begeleiden hoe verder struktuur in het tv gebeuren te doen realiseren met kunde. Namens de vrouwen organisatie stg vrouwen geven borstvoeding verblijven wij.