Digitaal prikbord

Turnen in Suriname
Jeff Sweet - 29 mei 2018 om 13:37

In het verleden bestonden er 5 – 6 turnclubs in Suriname; dat zijn er nu nog maar 2. Vanwege de economische situatie wordt het steeds moeilijker om de turnsport voor alle kinderen in Suriname toegankelijk te maken. Sporten bij een club wordt steeds meer een luxe. Vroeger hoefde een kind niet perse naar een turnclub, want turnen was een vast onderdeel van de gymles op school. Vanwege het gebrek aan materiaal en kennis is dit grotendeels komen weg te vallen. Met dit project, wordt mede beoogd het turnen tijdens de gymles in haar glorie te herstellen.

Projectdoel: oprichten Turnacademie waar trainers opgeleid kunnen worden.

Beoogd resultaat: goed opgeleide turntrainers, meer turnclubs, geen wachtlijsten voor turners, turnen tijdens de gymles naar een hoger niveau, Surinaamse turners naar internationale wedstrijden.

Wij zijn op zoek naar een turn organisatie in Nederland die hun kennis en kunde met de Surinaamse turnwereld wil delen.