Digitaal prikbord

Wij bieden u graag de mogelijkheid om een geschikte twinningpartner te vinden voor uw beoogde project. U kunt op deze pagina een verzoek plaatsen voor het vinden van een twinningpartner middels de onderstaande button. In de tekst kunt u de inhoud van uw project beschrijven en aangeven naar wat voor partner u op zoek bent. Vergeet niet na het invullen van de tekstvelden uw bericht in het daarop volgende scherm te "Publiceren" (button onderaan).

Vroegtijdige Signalering en Begeleiding van dyslexie in het Basis Onderwijs van Suriname

Dyslexie is nog teveel een onbegrepen aandoening die niet (op tijd) door ouders en leerkrachten wordt ontdekt.In Nederland/Belgie is ca. 1 op de 10 kinderen dyslectisch. We kunnen er vanuit gaan dat deze cijfers niet veel anders zijn in Suriname.Verandering komt helaas zelden vanzelf tot stand en je hebt trekkers nodig om verandering te brengen; dat willen wij zijn, de direct betrokkenen.

Er is veel leed, frustratie en vernietiging van talent, omdat kinderen met dyslexie niet worden herkend.

De Dyslexie Vereniging Suriname is er voor het behartigen van de belangen van opvoeders die kinderen hebben met dyslexie. Tevens wil zij zich hardmaken om bekendheid te geven omtrent dyslexie;  vooral  voor ouders en leerkrachten. Ook het bevorderen van kennisoverdracht naar de praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en begeleiding van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze is een belangrijke doel van de vereniging. Uiteindelijk streeft de vereniging ernaar om voorwaarden te scheppen, zodat leerlingen met dyslexie toegang hebben tot goed onderwijs op elke reguliere basisschool

Dit wil de vereniging realiseren door:

  • Het verstrekken van informatie, hulp en steun aan de doelgroep.
  • Het onderhouden van contacten en het samenwerken met andere organisaties ,waaronder het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling , zodat de doelstellingen van de vereniging ook ondersteund kunnen worden  door o.a. dit ministerie.
  • Het stimuleren van de totstandkoming en instandhouding van adequate voorzieningen ten behoeve van de doelgroep van de vereniging
  • Het stimuleren van overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs.

Grote leesproblematiek in het surinaamse basisonderwijs heeft een enorme grote impact op de taalontwikkeling van het surinaamse kind.

Wat willen wij: Leerkrachten en zorgteams trainen zodat dyslexie in een vroeg stadium wordt ontdekt en dat de leerkrachten en zorgteams instaat zijn behandelingsplannen op te stellen, uit te voeren en op te volgen (signaleren en begeleiden op de basisscholen).

Hiervoor zijn wij op zoek naar een Nederlandse twinningspartner om samen dit doel te helpen realiseren

dolores.halfhide@yahoo.com

Turnen in Suriname
Jeff Sweet - 29 mei 2018 om 13:37

In het verleden bestonden er 5 – 6 turnclubs in Suriname; dat zijn er nu nog maar 2. Vanwege de economische situatie wordt het steeds moeilijker om de turnsport voor alle kinderen in Suriname toegankelijk te maken. Sporten bij een club wordt steeds meer een luxe. Vroeger hoefde een kind niet perse naar een turnclub, want turnen was een vast onderdeel van de gymles op school. Vanwege het gebrek aan materiaal en kennis is dit grotendeels komen weg te vallen. Met dit project, wordt mede beoogd het turnen tijdens de gymles in haar glorie te herstellen.

Projectdoel: oprichten Turnacademie waar trainers opgeleid kunnen worden.

Beoogd resultaat: goed opgeleide turntrainers, meer turnclubs, geen wachtlijsten voor turners, turnen tijdens de gymles naar een hoger niveau, Surinaamse turners naar internationale wedstrijden.

Wij zijn op zoek naar een turn organisatie in Nederland die hun kennis en kunde met de Surinaamse turnwereld wil delen.

Single SuperMom - Nederland
Single SuperMom - 26 mei 2018 om 22:31

Wij zijn de stichting Single SuperMom. Dit is de grootste landelijk organisatie die door heel Nederland ondersteuning biedt aan alleenstaande moeders. Onze focus ligt bij het op weg helpen naar een economische zelfstandigheid en zelfbeschikking. SingleSuperMom zet zich al acht jaar in voor het welzijn van alleenstaande moeders en hun kinderen.

Dit doen we op verschillende manieren: Het trainen van vrijwilligers, aanbieden van informatie, opzetten van informele netwerken, etc. Daarbij bieden we moeders de mogelijkheid om zich aan ons te verbinden via laagdrempelige kanalen, zoals onze website singlesupermom.com en via onze sociale media. Met alleen al onze Facebookpagina bereiken we meer dan 35.000 moeders! Met onze 240+ bijeenkomsten bereiken we zo een 500 moeders per stad. Tevens kunt u ook op deze link klikken; https://www.youtube.com/watch?v=hdLD0Zrq9bk voor ons impressie filmpje.

Single SuperMom heeft inmiddels een behoorlijke reputatie opgebouwd. Jet Bussemaker, Koningin Máxima, Neelie Kroes en verschillende wethouders o.a. Andrée van Es hebben zich allen zeer positief uitgelaten over onze unieke methode. Niet voor niets waren wij in 2015 dan ook genomineerd voor de Joke Smit Oeuvreprijs en in 2016 jaar tweede bij de Opzij impact prijs en 2017 voor Amsterdammer van het jaar. Niet alleen door het maatwerk dat we bieden, maar vooral door onze doordachte en succesvolle aanpak. SingleSuperMom werkt! Meer informatie over wie we zijn en wat we aanbieden is te vinden opwww.singlesupermom.com.

Single SuperMom gelooft in samenwerking om goed aan te kunnen (blijven) sluiten op de behoefte van onze doelgroep. Met interesse volgen wij dit prikbord en zijn via info@singlesupermom.com bereikbaar voor vragen.


'KUNST' Leermeestersproject
Daphne Yflaar - 14 mei 2018 om 13:30

Stichting ‘Het Kunsthuis de Nous’ (het kunsthuis van ons), is een kunst & cultuur organisatie in Suriname. Onze algemene doelstelling: middels educatie en ontplooiingsmogelijkheden, kunst en cultuur in Suriname op gelijk welk niveau, stimuleren, ondersteunen, bevorderen en uitdragen.
Behalve dat kunst er voor ons echt mag zijn om het innerlijke bij de mens te bevredigen alsook tot uiting te brengen, zijn wij ons bewust van de belangrijke bijdrage die kunst en cultuureducatie kan leveren als hulpmiddel, bij de persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van verschillende cognitieve en affectieve vaardigheden. De cultuur van een land en zijn bevolking is terug te zien in zijn kunstuitingen. 
In de afgelopen periode is er met behulp van vrijwilligers, in de grote vakanties van 2016 en 2017 steeds een kunstweek gehouden met jongeren van 8-14 jaar in Brokopondo en Paramaribo. Bij de Stichting kan iedereen terecht. Als organisatie staan wij open om te leren en te groeien, en delen ook graag onze kennis en ervaring met belangstellenden. Zo kunnen bijvoorbeeld leerlingen en studenten er terecht voor informatie en begeleiding/advies bij het maken van werkstukken. Het kosteloos ter beschikking stellen van ons (studie)lectuur en overig materiaal, is voor ons een belangrijke focus. 

Voor ‘KUNST’; onze leermeesters project(idee) onder jongeren, zijn wij opzoek naar een partnerorganisatie(s). Staat uw organisatie open voor kennisuitwisseling/uitbreiding, in een overzeese ervaring en om meer over kunst en de Surinaamse cultuur van dichtbij te beleven, dan is uw organisatie wellicht de geschikte twinningpartner voor ons. Wij hopen dit project samen verder uit te werken met u als partner en samen uit te mogen voeren.  Indien uw interesse is gewekt en u graag meer over ons en het projekt(idee) wilt weten, kijken wij uit naar een email van u.stg.hetkunsthuisdenous@gmail.com