Eigen bijdrage

De Twinningfaciliteit was bestemd voor zowel grote als kleine projecten. In beide gevallen diende er naast de bijdrage van UTSN ook een eigen bijdrage in het project te worden opgenomen.

Voor kleine projecten is de maximale looptijd 1 jaar, bedroeg de bijdrage van UTSN minimaal € 10.000 en maximaal € 40.000 en gold een eigen bijdrage van (tenminste) 5%. Voor grote projecten was de maximale looptijd 2 jaar, bedroeg de bijdrage van UTSN minimaal € 40.000 en maximaal € 200.000 en gold een eigen bijdrage van (tenminste) 15%. Eigen bijdragen konden zowel in geld als natura worden geleverd.