Digitaal prikbord

'KUNST' Leermeestersproject
Daphne Yflaar - 14 mei 2018 om 13:30

Stichting ‘Het Kunsthuis de Nous’ (het kunsthuis van ons), is een kunst & cultuur organisatie in Suriname. Onze algemene doelstelling: middels educatie en ontplooiingsmogelijkheden, kunst en cultuur in Suriname op gelijk welk niveau, stimuleren, ondersteunen, bevorderen en uitdragen.
Behalve dat kunst er voor ons echt mag zijn om het innerlijke bij de mens te bevredigen alsook tot uiting te brengen, zijn wij ons bewust van de belangrijke bijdrage die kunst en cultuureducatie kan leveren als hulpmiddel, bij de persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van verschillende cognitieve en affectieve vaardigheden. De cultuur van een land en zijn bevolking is terug te zien in zijn kunstuitingen. 
In de afgelopen periode is er met behulp van vrijwilligers, in de grote vakanties van 2016 en 2017 steeds een kunstweek gehouden met jongeren van 8-14 jaar in Brokopondo en Paramaribo. Bij de Stichting kan iedereen terecht. Als organisatie staan wij open om te leren en te groeien, en delen ook graag onze kennis en ervaring met belangstellenden. Zo kunnen bijvoorbeeld leerlingen en studenten er terecht voor informatie en begeleiding/advies bij het maken van werkstukken. Het kosteloos ter beschikking stellen van ons (studie)lectuur en overig materiaal, is voor ons een belangrijke focus. 

Voor ‘KUNST’; onze leermeesters project(idee) onder jongeren, zijn wij opzoek naar een partnerorganisatie(s). Staat uw organisatie open voor kennisuitwisseling/uitbreiding, in een overzeese ervaring en om meer over kunst en de Surinaamse cultuur van dichtbij te beleven, dan is uw organisatie wellicht de geschikte twinningpartner voor ons. Wij hopen dit project samen verder uit te werken met u als partner en samen uit te mogen voeren.  Indien uw interesse is gewekt en u graag meer over ons en het projekt(idee) wilt weten, kijken wij uit naar een email van u.stg.hetkunsthuisdenous@gmail.com