Digitaal prikbord

Vroegtijdige Signalering en Begeleiding van dyslexie in het Basis Onderwijs van Suriname

Dyslexie is nog teveel een onbegrepen aandoening die niet (op tijd) door ouders en leerkrachten wordt ontdekt.In Nederland/Belgie is ca. 1 op de 10 kinderen dyslectisch. We kunnen er vanuit gaan dat deze cijfers niet veel anders zijn in Suriname.Verandering komt helaas zelden vanzelf tot stand en je hebt trekkers nodig om verandering te brengen; dat willen wij zijn, de direct betrokkenen.

Er is veel leed, frustratie en vernietiging van talent, omdat kinderen met dyslexie niet worden herkend.

De Dyslexie Vereniging Suriname is er voor het behartigen van de belangen van opvoeders die kinderen hebben met dyslexie. Tevens wil zij zich hardmaken om bekendheid te geven omtrent dyslexie;  vooral  voor ouders en leerkrachten. Ook het bevorderen van kennisoverdracht naar de praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en begeleiding van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze is een belangrijke doel van de vereniging. Uiteindelijk streeft de vereniging ernaar om voorwaarden te scheppen, zodat leerlingen met dyslexie toegang hebben tot goed onderwijs op elke reguliere basisschool

Dit wil de vereniging realiseren door:

  • Het verstrekken van informatie, hulp en steun aan de doelgroep.
  • Het onderhouden van contacten en het samenwerken met andere organisaties ,waaronder het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling , zodat de doelstellingen van de vereniging ook ondersteund kunnen worden  door o.a. dit ministerie.
  • Het stimuleren van de totstandkoming en instandhouding van adequate voorzieningen ten behoeve van de doelgroep van de vereniging
  • Het stimuleren van overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs.

Grote leesproblematiek in het surinaamse basisonderwijs heeft een enorme grote impact op de taalontwikkeling van het surinaamse kind.

Wat willen wij: Leerkrachten en zorgteams trainen zodat dyslexie in een vroeg stadium wordt ontdekt en dat de leerkrachten en zorgteams instaat zijn behandelingsplannen op te stellen, uit te voeren en op te volgen (signaleren en begeleiden op de basisscholen).

Hiervoor zijn wij op zoek naar een Nederlandse twinningspartner om samen dit doel te helpen realiseren

dolores.halfhide@yahoo.com